Skip Nav

Capra Bank

Details

Address

106 S 2nd St PO Box 160
Montezuma , IA 50171-0160

Phone
(641) 623-5105

Routing No.
073922063

Fax
(641) 623-5183